January 22nd, 2015

Сын святара

Значнай асобай нашай гісторыі з’яўляецца Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі – дзяржаўны і грамадскі дзеяч Беларусі, вучоны-гісторык, першы прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі.

Usiewa_ad_Ihnatouski

Нарадзіўся Усевалад Ігнатоўскі 19 красавіка 1881 года ў в. Токары Камянецкага раёна. Бацька яго, Макар Іванавіч, быў настаўнікам мясцовага народнага вучылішча, а пасля стаў служыцелем царквы, закончыўшы Кіеўскую духоўную семінарыю. І сына свайго ён хацеў бачыць святаром, бо адправіў вучыцца Усевалада спачатку ў Віленскае духоўнае вучылішча, а пасля ў семінарыю. Каб пазбегчы звальнення з семінарыі за ўдзел у распаўсюджванні рэвалюцыйных пракламацый, Усевалад Ігнатоўскі перавёўся ў магілёўскую семінарыю, якую скончыў у 1902 годзе. Пасля неаднойчы яго нядобразычліўцы крычалі аб тым, што навуковец Ігнатоўскі зусім не савецкі, бо, маўляў, бацька ў яго быў поп і ён сам – выхаванец духоўнай семінарыі, хоць царкоўнай асобай У.М. Ігнатоўскі ніколі не быў.

Collapse )