Сын святара

Значнай асобай нашай гісторыі з’яўляецца Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі – дзяржаўны і грамадскі дзеяч Беларусі, вучоны-гісторык, першы прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі.

Usiewa_ad_Ihnatouski

Нарадзіўся Усевалад Ігнатоўскі 19 красавіка 1881 года ў в. Токары Камянецкага раёна. Бацька яго, Макар Іванавіч, быў настаўнікам мясцовага народнага вучылішча, а пасля стаў служыцелем царквы, закончыўшы Кіеўскую духоўную семінарыю. І сына свайго ён хацеў бачыць святаром, бо адправіў вучыцца Усевалада спачатку ў Віленскае духоўнае вучылішча, а пасля ў семінарыю. Каб пазбегчы звальнення з семінарыі за ўдзел у распаўсюджванні рэвалюцыйных пракламацый, Усевалад Ігнатоўскі перавёўся ў магілёўскую семінарыю, якую скончыў у 1902 годзе. Пасля неаднойчы яго нядобразычліўцы крычалі аб тым, што навуковец Ігнатоўскі зусім не савецкі, бо, маўляў, бацька ў яго быў поп і ён сам – выхаванец духоўнай семінарыі, хоць царкоўнай асобай У.М. Ігнатоўскі ніколі не быў.

Collapse )

Средняя Литва

Sciah Siaredniaj Litvy
Как известно, в 1919 году Вильня с прилегающей территорией стала «яблоком раздора» между Польшей и Летувой. Дело дошло до войны. После прекращения боевых действий, под давлением Антанты 7 октября 1920 года в Сувалках было подписано польско-литовское соглашение, согласно которому весь Виленский край отходил к Летуве.

Польскому правительству пошло на это под нажимом стран Антанты. Но «начальник государства» Юзеф Пилсудский вовсе не собирался отдавать свою родину летувисам*. Связанный обязательствами перед Антантой, он в сложившейся ситуации виртуозно разыграл «беларускую карту». Пилсудский инспирировал «бунт» оперативной группы войск «Бенякони», которой командовал генерал Люциан Желиговский.

Collapse )

Концепция беларуской национальной идеи

Niasvizh - 2

Беларуский народ, несмотря на 20 лет жизни в суверенном государстве, продолжает находиться в идеологической и культурной зависимости от России. Эта зависимость удерживает Беларусь в орбите политико-экономических интересов соседнего государства – в ущерб интересам беларуского народа, мешает ему развиваться как самодостаточной нации.

До сих пор ни официальные идеологи, ни общественные деятели не предложили нашему народу национальную идею, способную консолидировать беларусов в нацию и четко выделить себя среди других современных наций.

Все официальные идеологические концепции – от происхождения беларусов до модели «социального государства» – заимствованы из российско-советского контекста, научно несостоятельны, служат в первую очередь интересам России. Беларусам необходим переход от пророссийских концепций к своим собственным, требуется новое понимание самих себя, своей истории.

Collapse )

Кто убил Франтишека Олехновича?

БТ пра Беларусь — Вялікае Княства Літоўскае

VKL (mapa)

Да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы Першы канал беларускага тэлебачання зняў 5-серыйны дакументальны цыкл «Grunwald».

Праект ахоплівае 1400 — 1410 гады — перыяд, які папярэднічаў вайне паміж рыцарамі Тэўтонскага ордэна і Вялікім княствам Літоўскім у саюзе з Каралеўствам Польскім. Вырашальнай бітвай гэтай вайны 15 ліпеня 1410 года і стаў Грунвальд.

Дакументальны серыял уяўляе гістарычны экскурс у Вялікае княства Літоўскае, Польскае каралеўства і Тэўтонскі ордэн, распавядае пра прычыны вайны, саму Грунвальдскую бітву, дае характарыстыкі гістарычных асобаў.

Спампаваць фільм можна тут: http://www.baravik.org/topic/310/

Наша Вільня

Каліноўскі і беларуская ідэнтычнасць

нтарий

Kastus Kalinouski
На навуковай канферэнцыі «Кастусь Каліноўскі і нацыятворчы працэс у Беларусі», якая адбылася 27-29 сакавіка ў Лёндане, Анатоль Тарас, рэдактар гістарычнага альманаха “Дзяды”, прачытаў даклад «Каліноўскі і беларуская ідэнтычнасць», тэкст якога падаем ніжэй.

У аснову даклада лёг аднаіменны артыкул сп. Тараса, які быў надрукаваны у Запісах Таварыства аматараў беларускай гісторыі імя В. Ластоўскага №3 «1863: Шляхецкае паўстанне ці народная рэвалюцыя?»

Усе беларусы нешта чулі аб Каліноўскім. Але гэта “нешта” істотна адрозніваецца сваім зместам. Можна вылучыць два асноўных падыхода да адзнакі яго асобы і ўздзеяння на нацыянальную свядомасць: патрыятычны і антыбеларускі.

Collapse )

З нагоды "Дня Единения России и Беларуси"З нагоды "Дня Единения России и Беларуси"
Войны паміж ВКЛ і Масковіяй:
1) 1368-1372 гг.;
2) 1406-1408 гг.;
3) 1445-1449 гг.;
4) 1486-1494 гг.;
5) 1500 -1503 гг.;
6) 1507-1508 гг.;
7) 1512-1522 гг.;
8) 1534-1537 гг.;

9) 1563-1582 гг.;
10) 1609-1618 гг.;
11) 1632-1634 гг.;
12) 1654-1667 гг.
За 300 каляндарных гадоў адбыліся дванаццаць войнаў, якія занялі ў суме 78 гады!
18 ст.: 1733-1735;
вайна 1792 года.
Антырасейскія паўстанні: 1794, 1830-1831, 1863-1864 гг.
20-е ст. ціхенька праігнарую.
Са Святам!!!

Гісторыя паўстання 1863 году патрабуе шырокай папулярызацыі

Taras
Пра гэта заявіў навуковы сакратар грамадскага аб’яднання “Інстытут беларускай гісторыі і культуры” (Рыга, Латвія), прафесар Анатоль Тарас па выніках міжнароднай навуковай канферэнцыі “Кастусь Каліноўскі і нацыятворчы працэс у Беларусі” ў Лондане.

Collapse )